LOADING...
   BC100394;RF3866A
Protein Sequence Comparative Analysis   (PSCA)
 
  Back to Target List
 
BC100394    RF3866A.HELLS            JCSG 421236 Protein Purification 11-FEB-13

Protein Sequence Information


TOPSAN
JCSG Internal annotations

ACCESSIONBC100394
DESCRIPTIONBC100394 Mus musculus helicase, lymphoid specific, mRNA (cDNA clone MGC:118052 I
MAGE:30480539), complete cds, coding region:101-2566
ORGANISMMUS MUSCULUS
COMMENT 
DR UNIPROT;
DR SPTR;
DR GenBank;
DR Pfam; PF00176; SNF2_N;
DR Pfam; PF00271; Helicase_C;
DR PDB; 3MWY; Highly similar; 29-SEP-10; CHROMO DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 1;
DR PDB; 1Z6A; Highly similar; 03-MAY-05; HELICASE OF THE SNF2/RAD54 FAMILY;
DR PDB; 1Z63; Highly similar; 17-MAY-05; 5'-D(*AP*AP*AP*AP*AP*A*AP*TP*TP*GP*CP*CP*GP*AP*AP GP*AP*AP*A;
DR FFAS; 421236; Fold and function assignment.
DR TVPC; BC100394; Homologs in PDB, JCSG and SG center.
DR OVP; RF3866A.HELLS; Ortholog view popup.
DR TPM; BC100394; Target PDB monitor.
DR FSS; BC100394; Target function coverage.
PROPERTY Residues: 821 aa
Molecule Weight: 95132.73 Dalton
Isoelectric Point: 8.2
Extinction Coefficient: 76320
Gravy Index: -.54
Number of Met residues: 27
Percentage of Met residues: 3.29 %
Number of Cys residues: 13
Percentage of Cys residues: 1.58 %
SEQUENCE amino acids 821 aa
>BC100394 BC100394 Mus musculus helicase, lymphoid specific, mRNA (cDNA clone MGC:118052 IMAGE:30480539), comp
MAEQTEPAVITPAMLEEEEQLEAAGLEKERKMLEEAQKSWDRESTEIRYRRLQHLLEKSN
IYSKFLLTKMEQQQLEEQKKKEKLEKKKRSLKLTEGKSLVDGNGEKPVMKKKRGREDESY
NISEVMSKEEILSVAKKHKDNEDESSSTTSLCVEDIQKNKDSNSMIKDRLSQTVRQNSKF
FFDPVRKCNGQPVPFQQPKHFTGGVMRWYQVEGMEWLRMLWENGINGILADEMGLGKTVQ
CIATIALMIQRGVPGPFLVCGPLSTLPNWMAEFKRFTPEIPTLLYHGTREDRRKLVKNIH
KRQGTLQIHPVVVTSFEIAMRDQNALQHCYWKYLIVDEGHRIKNMKCRLIRELKRFNADN
KLLLTGTPLQNNLSELWSLLNFLLPDVFDDLKSFESWFDITSLSETAEDIIAKEREQNVL
HMLHQILTPFLLRRLKSDVALEVPPKREVVVYAPLCNKQEIFYTAIVNRTIANMFGSCEK
ETVELSPTGRPKRRSRRSINYSELDQFPSELEKLISQIQPEVNRERTVVEGNIPIESEVN
LKLRNIMMLLRKCCNHPYMIEYPIDPVTQEFKIDEELVTNSGKFLILDRMLPELKKRGHK
VLVFSQMTSMLDILMDYCHPRNFIFSRLDGSMSYSEREKNIYSFNTDPDVFLFLVSTRAG
GLGINLTAADTVIIYDSDWNPQSDLQAQDRCHRIGQTKPVVVYRLVTANTIDQKIVERAA
AKRKLEKLIIHKNHFKGGQSGLSQSKNFLDAKELMELLKSRDYEREVKGSREKVISDEDL
ELLLDRSDLIDQMKASRPIKGKTGIFKILENSEDSSAECLF

CDS cDNA 2466 bp
  1 atggccgaac aaacggagcc tgcggtgatt actccagcca tgctggagga ggaggaacag  60
 61 ctcgaggctg cgggacttga gaaagagcgg aagatgttag aagaggctca aaagtcttgg  120
 121 gacagagagt ccactgaaat tcggtaccgc agacttcagc atttgcttga aaaaagcaat  180
 181 atctactcaa aatttttgtt gactaaaatg gaacaacagc aattggagga acagaagaag  240
 241 aaagagaagt tggagaaaaa aaaacggtca ttaaaactta cagagggtaa aagtttggtt  300
 301 gatgggaatg gagagaaacc agtcatgaaa aagaaaagag gaagagaaga tgaatcttat  360
 361 aatatttcag aggtcatgtc aaaagaggaa attttgtccg tagctaaaaa acataaggat  420
 421 aatgaggatg aaagctcttc cactacgagt ctttgtgtag aagatattca gaaaaataag  480
 481 gattcaaata gtatgattaa agatagattg tctcaaactg ttaggcagaa ttctaaattc  540
 541 ttttttgacc cagttcggaa atgtaacgga cagcctgtac cctttcaaca accaaagcat  600
 601 ttcacaggag gagtaatgag gtggtaccaa gtagaaggca tggaatggct taggatgctt  660
 661 tgggaaaatg gaattaatgg cattttagca gatgaaatgg gtttgggaaa gactgttcag  720
 721 tgcattgcta caattgcatt gatgattcag aggggagtac ctggaccttt tcttgtttgt  780
 781 ggccctttgt ctacacttcc taactggatg gctgaattta aaagatttac tccagaaatt  840
 841 cctactctgc tgtatcatgg aacccgggag gaccgtcgga aattagtaaa gaatatccac  900
 901 aaaagacaag ggacactgca gattcatcct gtggtggtca catcattcga gatcgctatg  960
 961 cgagaccaga atgctttaca gcattgctat tggaaatact taatagtaga tgaaggacac 1020
1021 aggattaaga atatgaagtg ccggctaatc agggagttaa aacggttcaa tgctgataac 1080
1081 aaacttcttt tgactggtac tcccttgcaa aacaatttat cagaactttg gtcattgcta 1140
1141 aactttttgt tgccagatgt atttgatgac ttgaaaagct ttgagtcttg gtttgacatc 1200
1201 actagtcttt ctgaaactgc tgaagatatt atagctaaag agagagaaca gaatgtttta 1260
1261 catatgctgc accagatttt aacgcctttc ctactgagaa gactgaagtc tgatgttgct 1320
1321 cttgaagtcc cccctaagcg agaagtagtt gtttatgcac cactttgcaa taaacaagag 1380
1381 atcttctata cagctattgt gaaccgcaca attgcaaaca tgtttggatc ctgtgagaag 1440
1441 gaaacagttg agctaagtcc tactggaaga ccaaaacgac gaagtagaag gtcaataaat 1500
1501 tacagcgaac tagatcagtt ccctagtgaa ttagaaaaac taataagtca aatacagcca 1560
1561 gaagtaaaca gagagaggac tgttgtggaa ggtaatatcc ctatagaatc tgaagttaat 1620
1621 ctgaagctgc ggaatataat gatgctactt cgaaagtgct gtaatcaccc atatatgatt 1680
1681 gaatatccta ttgaccctgt cacacaagaa tttaagattg atgaagagtt ggtaacaaat 1740
1741 tctgggaagt tcttaatttt ggatcgaatg ctgcccgaac ttaaaaaaag aggtcacaag 1800
1801 gttctggtgt tttcacaaat gacaagcatg ttggacatct tgatggatta ttgccatcct 1860
1861 agaaacttca tctttagcag acttgatggg tccatgtctt attcggaaag agaaaaaaat 1920
1921 atatacagtt tcaacacgga tccagatgtt tttcttttct tagtgagtac acgagcaggt 1980
1981 ggtttaggca taaacttgac tgcagcagat acagtgatca tttatgacag tgattggaat 2040
2041 cctcagtctg atctccaggc tcaagataga tgtcatagaa ttggtcagac aaagccagtt 2100
2101 gttgtgtatc gtcttgtaac agcaaatact attgaccaga aaattgtgga aagagcagct 2160
2161 gctaaaagaa agttggagaa gttgataatc cataaaaatc atttcaaagg tggtcagtct 2220
2221 gggttaagtc aatctaagaa tttcttagat gcaaaggaat taatggagtt attaaaatct 2280
2281 agagattatg aaagggaagt aaaaggatcc agagagaagg tcattagtga cgaagatcta 2340
2341 gaattactgt tggatcgaag tgatctcatt gatcaaatga aggcttcaag accaattaaa 2400
2401 gggaagacag ggatattcaa aatactagaa aattctgaag attccagtgc tgaatgttta 2460
2461 ttttaa 2466
Target constructs
Download sequence in PIR or FASTA format
Chemical properties of sequence with tag

Notes

The start codon is a ATG/Methionine in most of sequences, but the GTG/V, TTG/L, CTG/I can be the start codons in some cases as expressing in E.coli. The start codon warning is labelled by RED color in sequence(sample: 10174951).

Protein sequence information contains the annotation contents from both of JCSG and SWISS-PROT. The SWISS-PROT/TrEMBL annotation is accessed from SWALL(SPTR) on the EBI SRS server. PDB homologes show both identical and highly similar proteins with released date and protein function.


Contact Webmaster JCSG Menu