LOADING...
   ZP_02421418.1;SP17774A
Protein Sequence Comparative Analysis   (PSCA)
 
  Back to Target List
 
ZP_02421418.1    SP17774A            JCSG 411235 Proposed Target 09-NOV-12

Protein Sequence Information


TOPSAN
JCSG Internal annotations

ACCESSIONZP_02421418.1
DESCRIPTIONgi|167749291|ref|ZP_02421418.1| hypothetical protein EUBSIR_00242 [Eubacterium s
iraeum DSM 15702]
ORGANISMEubacterium siraeum DSM 15702
COMMENT 
DR UNIPROT;
DR SPTR;
DR GenBank;
DR FFAS; 411235; Fold and function assignment.
DR TVPC; ZP_02421418.1; Homologs in PDB, JCSG and SG center.
DR OVP; SP17774A; Ortholog view popup.
DR TPM; ZP_02421418.1; Target PDB monitor.
DR FSS; ZP_02421418.1; Target function coverage.
PROPERTY Residues: 785 aa
Molecule Weight: 87498.79 Dalton
Isoelectric Point: 4.61
Extinction Coefficient: 121940
Gravy Index: -.46
Number of Met residues: 21
Percentage of Met residues: 2.68 %
Number of Cys residues: 2
Percentage of Cys residues: 0.25 %
SEQUENCE amino acids 785 aa
>ZP_02421418.1 gi|167749291|ref|ZP_02421418.1| hypothetical protein EUBSIR_00242 [Eubacterium siraeum DSM 15702]
MIKIRKKILAVLLTAAMLVLMSSLVAWSDEQPATDDGTSQTEQTTDDGASADDKQDDKKD
DKKDDKEKLRTDEEGLADMSVVAENDSYKLYFDESTTNFAVQSKSDNYVWWATPLNADKD
ENAKTAQKKNMQSPLYVVYGDVSSHTSQRMSIYDASIKSDDFSFEPIENGVKVIYRLSKI
EAEIPMTITLEKDNVNVSVITEEIKEKQATDTSGLVLLEIGMLQFFNAAGMEDEGYMVVP
DGSGAVINYNNRRYNAQAYNGEVYGRDTSIGMLTRPSKTEQVYLPVIGAVTNGEKTNHGY
MAVAKSGETCASVNATVSGQNSTSYNNTWFEFKVRAEDTYYMGNRKLTVYEQGKINQPNL
TVGYYPLAKENLSYVDIAEAYRNYLIEQKGFKDKSDNIKNSYYLDLYGGTIKAQSIAGFP
VNLETAATTYEQAQEIIKQLNELGVDDIVANYNDFNGAGIKGMITADVNYAGTLGGKDAY
KTLAEYVGSINSKLFASAGITSMKDSGNGYSYTLNACKAITKAYATTNNWDIAFGIPNQV
RLVTKTTLSPYYWPDLYNKIIKSFTSEGITTINLDDATTLLYSDFSRENYSRADTMNKLV
EGYKQFKDAGFTLLASGANAYALPYVDYLTDVPVTSSNFDLFDYDIPFYEIVIHGYLPYT
TKAVNASANANDTIMLALLTATPVHYDMMYADPNDFTDSDYETLFYSNYKGWLEPSAKVY
KLYQDELKDFANLHITGYNRISGDEMETEFDGGKTIRVNTREMTLTVNGKEIDLAQYGLK
GETDE

CDS cDNA 2358 bp
  1 atgataaaaa tcagaaaaaa gatacttgca gttctgctca cagccgcaat gctcgttttg  60
 61 atgagctcgc ttgttgcatg gtctgacgaa cagcccgcaa cggacgacgg cacatcacag  120
 121 acagagcaga caaccgatga cggcgcatcc gcagatgata agcaggacga caagaaagac  180
 181 gataaaaaag atgacaagga aaagctcaga accgatgagg aaggccttgc ggatatgagc  240
 241 gttgtggctg aaaacgacag ctacaagtta tactttgacg aatcgacgac aaactttgcg  300
 301 gttcagtcaa agagcgacaa ctatgtatgg tgggctactc ctcttaacgc agacaaggac  360
 361 gaaaatgcca agactgcgca gaagaagaat atgcagtctc cgttatatgt agtatacggt  420
 421 gacgtttcat cgcacacaag tcagagaatg agcatttacg acgcttcgat aaagtcggac  480
 481 gacttcagct ttgagccgat tgaaaacggt gtaaaggtca tatacagatt aagcaagatt  540
 541 gaagctgaaa tccctatgac gatcacactt gagaaagaca atgtaaatgt ttcggtaata  600
 601 acggaagaaa tcaaggaaaa gcaggcaacc gacacgagcg gtcttgtgct tcttgagatc  660
 661 ggtatgttac agttcttcaa tgcggcaggc atggaagatg agggctatat ggtagttccc  720
 721 gacggctcgg gcgctgtaat caactacaac aaccgccgtt acaacgcaca ggcatacaac  780
 781 ggtgaggtat acggtcgtga tacatcgatc ggtatgctga cacgtccgtc aaagacggag  840
 841 caggtttatc tccctgttat cggcgctgtt acaaacggtg aaaagacaaa tcacggttat  900
 901 atggcagttg ctaagtccgg cgaaacctgc gcaagcgtaa acgctactgt aagcggacag  960
 961 aactcaacat catacaacaa cacatggttt gagttcaagg taagagcaga ggatacctac 1020
1021 tacatgggta accgtaagct cacggtttac gagcagggca agataaacca gcccaacctc 1080
1081 acggtaggct attatcctct tgcaaaggaa aacctttctt atgttgatat tgcggaagca 1140
1141 tacagaaact accttatcga gcagaaggga ttcaaggata agagcgacaa tataaaaaac 1200
1201 agctattatc ttgaccttta cggcggtacg ataaaggcac agtcgattgc aggcttccct 1260
1261 gtaaatcttg aaacagccgc tacaacatac gagcaggctc aggaaataat aaagcagctc 1320
1321 aacgagcttg gcgttgacga tattgttgca aactacaacg atttcaacgg cgcaggcatc 1380
1381 aagggtatga tcacagccga tgtaaattac gcaggaacgc ttggcggcaa ggacgcatac 1440
1441 aagacgcttg cggaatatgt aggctcgata aacagcaagc tgttcgcaag tgcgggaatc 1500
1501 acctccatga aggacagcgg taacggctac agctacacgc tgaacgcctg caaggctata 1560
1561 acaaaggctt atgcaacaac gaataactgg gatattgcat tcggcattcc gaatcaggta 1620
1621 agacttgtta caaagacaac cttgtcacct tattactggc ctgatcttta caacaagatc 1680
1681 atcaagtcgt ttacaagcga aggaataaca acgataaacc ttgatgacgc tacaacgtta 1740
1741 ctttacagcg acttcagccg tgagaattat tccagagcag atacaatgaa caagctggta 1800
1801 gaaggctaca agcagttcaa ggacgcaggc ttcacgcttc ttgcaagcgg tgcaaacgct 1860
1861 tatgcgctcc cctatgttga ttatctgaca gacgtacctg ttacatcaag taacttcgat 1920
1921 ctgtttgact atgacattcc gttctatgag atcgttatcc acggttacct gccttacaca 1980
1981 acaaaggcgg taaacgcaag tgcaaatgca aacgatacta tcatgcttgc acttcttaca 2040
2041 gcaacacctg ttcactatga tatgatgtat gccgatccta acgatttcac agacagcgat 2100
2101 tacgagacgc tcttctattc aaactacaag ggctggctcg aaccctcggc taaggtttac 2160
2161 aagctctatc aggacgaact gaaggacttc gcaaatctcc acatcacagg atacaacaga 2220
2221 atttccggcg atgagatgga aaccgagttt gacggcggaa agacaatcag ggtaaatacc 2280
2281 agagaaatga ctctcaccgt caacggcaag gaaatcgatc ttgcacaata tggactgaag 2340
2341 ggagaaacag atgaataa 2358
Target constructs
Download sequence in PIR or FASTA format
Chemical properties of sequence with tag

Notes

The start codon is a ATG/Methionine in most of sequences, but the GTG/V, TTG/L, CTG/I can be the start codons in some cases as expressing in E.coli. The start codon warning is labelled by RED color in sequence(sample: 10174951).

Protein sequence information contains the annotation contents from both of JCSG and SWISS-PROT. The SWISS-PROT/TrEMBL annotation is accessed from SWALL(SPTR) on the EBI SRS server. PDB homologes show both identical and highly similar proteins with released date and protein function.


Contact Webmaster JCSG Menu