LOADING...
   TM0686;TM0686
Protein Sequence Comparative Analysis   (PSCA)
 
  Back to Target List
 
TM0686    TM0686            JCSG 282556 Crystal Hit 01-OCT-23

Protein Sequence Information


TOPSAN
JCSG Internal annotations

ACCESSIONTM0686
DESCRIPTIONDNA polymerase III, gamma and TAU subunit.
ORGANISMThermotoga maritima
COMMENT 
DR UNIPROT; Q9WZF2_THEMA
DR SPTR; Q9WZF2 (flat text); Q9WZF2 (good view)
DR GenBank; AAD35768
DR Pfam; PF00004; AAA;
DR Interpro; IPR003593; AAA_ATPase;
DR Interpro; IPR003959; AAA_ATPase_centr;
DR Interpro; IPR000862; RFCdomain;
DR PDB; 1JR3; Highly similar; 26-SEP-01; DNA POLYMERASE III SUBUNIT GAMMA;
DR PDB; 1XXH; Highly similar; 07-DEC-04; DNA POLYMERASE III, DELTA SUBUNIT;
DR PDB; 1XXI; Highly similar; 07-DEC-04; DNA POLYMERASE III, DELTA SUBUNIT;
DR PDB; 3GLF; Highly similar; 26-MAY-09; DNA POLYMERASE III SUBUNIT DELTA;
DR PDB; 3GLI; Highly similar; 26-MAY-09; DNA POLYMERASE III SUBUNIT DELTA;
DR PDB; 3GLH; Highly similar; 26-MAY-09; DNA POLYMERASE III SUBUNIT DELTA;
DR PDB; 3GLG; Highly similar; 26-MAY-09; DNA POLYMERASE III SUBUNIT DELTA;
DR FFAS; 282556; Fold and function assignment.
DR TVPC; TM0686; Homologs in PDB, JCSG and SG center.
DR OVP; TM0686; Ortholog view popup.
DR TPM; TM0686; Target PDB monitor.
DR FSS; TM0686; Target function coverage.
PROPERTY Residues: 478 aa
Molecule Weight: 54814.05 Dalton
Isoelectric Point: 5.59
Extinction Coefficient: 24870
Gravy Index: -.42
Number of Met residues: 9
Percentage of Met residues: 1.88 %
Number of Cys residues: 6
Percentage of Cys residues: 1.26 %
SEQUENCE amino acids 478 aa
>TM0686 TM0686 DNA polymerase III, gamma and tau subunit (dnaZX)
MEVLYRKYRPKTFSEVVNQDHVKKAIIGAIQKNSVAHGYIFAGPRGTGKTTLARILAKSL
NCENRKGVEPCNSCRACREIDEGTFMDVIELDAASNRGIDEIRRIRDAVGYRPMEGKYKV
YIIDEVHMLTKEAFNALLKTLEEPPSHVVFVLATTNLEKVPPTIISRCQVFEFRNIPDEL
IEKRLQEVAEAEGIEIDREALSFIAKRASGGLRDALTMLEQVWKFSEGKIDLETVHRALG
LIPIQVVRDYVNAIFSGDVKRVFTVLDDVYYSGKDYEVLIQEAVEDLVEDLERERGVYQV
SANDIVQVSRQLLNLLREIKFAEEKRLVCKVGSAYIATRFSTTNVQENDVREKNDNSNVQ
QKEEKKETVKAKEEKQEDSEFEKRFKELMEELKEKGDLSIFVALSLSEVQFDGEKVIISF
DSSKAMHYELMKKKLPELENIFSRKLGKKVEVELRLMGKEETIEKVSQKILRLFEQEG

CDS cDNA 1434 bp
  1 gtggaagttc tttacaggaa gtacaggcca aagacttttt ctgaggttgt caatcaggat  60
 61 catgtgaaga aggcaataat cggtgctatt cagaagaaca gcgtggccca cggatacata  120
 121 ttcgccggtc cgaggggaac ggggaagact actcttgcca gaattctcgc aaaatccctg  180
 181 aactgtgaga acagaaaggg agttgaaccc tgcaattcct gcagagcctg cagagagata  240
 241 gacgagggaa ccttcatgga cgtgatagag ctcgacgcgg cctccaacag aggaatagac  300
 301 gagatcagaa gaatcagaga cgccgttgga tacaggccga tggaaggtaa atacaaagtc  360
 361 tacataatag acgaagttca catgctcacg aaagaagcct tcaacgcgct cctcaaaaca  420
 421 ctcgaagaac ctccttccca cgtcgtgttc gtgctggcaa cgacaaacct tgagaaggtt  480
 481 cctcccacga ttatctcgag atgtcaggtt ttcgagttca gaaacattcc cgacgagctc  540
 541 atcgaaaaga ggctccagga agttgcggag gctgaaggaa tagagataga cagggaagct  600
 601 ctgagcttca tcgcaaaaag agcctctgga ggcttgagag acgcgctcac catgctcgag  660
 661 caggtgtgga agttctcgga aggaaagata gatctcgaga cggtacacag ggcgctcggg  720
 721 ttgataccga tacaggttgt tcgcgattac gtgaacgcta tcttttctgg tgatgtgaaa  780
 781 agggtcttca ccgttctcga cgacgtctat tacagcggga aggactacga ggtgctcatt  840
 841 caggaagcag tcgaggatct ggtcgaagac ctggaaaggg agagaggggt ttaccaggtt  900
 901 tcagcgaacg atatagttca ggtttcgaga caacttctga atcttctgag agagataaag  960
 961 ttcgccgaag aaaaacgact cgtctgtaaa gtgggttcgg cttacatagc gacgaggttc 1020
1021 tccaccacaa acgttcagga aaacgatgtc agagaaaaaa acgataattc aaatgtacag 1080
1081 cagaaagaag agaagaaaga aacggtgaag gcaaaagaag aaaaacagga agacagcgag 1140
1141 ttcgagaaac gcttcaaaga actcatggaa gaactgaaag aaaagggcga tctctctatc 1200
1201 tttgtcgctc tcagcctctc agaggtgcag tttgacggag aaaaggtgat tatttctttt 1260
1261 gattcatcga aagctatgca ttacgagttg atgaagaaaa aactgcctga gctggaaaac 1320
1321 attttttcta gaaaactcgg gaaaaaagta gaagttgaac ttcgactgat gggaaaagaa 1380
1381 gaaacaatcg agaaggtttc tcagaagatc ctgagattgt ttgaacagga ggga 1434
Warning: the change of start codon from ATG/M to GTG/V;
Target constructs
Download sequence in PIR or FASTA format
Chemical properties of sequence with tag
GENE PREDICTION
LEFT END RIGHT END FRAME PREDICTOR SCORE 
711439 712875 1 Glimmer3 score 12.81 good
Genemark probabilities .91   .95 good
GenemarkHMM class 1 good

Notes

The start codon is a ATG/Methionine in most of sequences, but the GTG/V, TTG/L, CTG/I can be the start codons in some cases as expressing in E.coli. The start codon warning is labelled by RED color in sequence(sample: 10174951).

Protein sequence information contains the annotation contents from both of JCSG and SWISS-PROT. The SWISS-PROT/TrEMBL annotation is accessed from SWALL(SPTR) on the EBI SRS server. PDB homologes show both identical and highly similar proteins with released date and protein function.


Contact Webmaster JCSG Menu