LOADING...
   NM_024312;NM_024312
Protein Sequence Comparative Analysis   (PSCA)
 
  Back to Target List
 
NM_024312                JCSG 430746 PDB Deposition 16-AUG-26

Protein Sequence Information


TOPSAN
JCSG Internal annotations

ACCESSIONNM_024312
DESCRIPTIONN-acetylglucosamine-1-phosphotransferase subunits alpha/beta (GNPTAB)
ORGANISMHomo sapiens
COMMENT 
DR UNIPROT;
DR SPTR;
DR GenBank;
DR Pfam; PF06464; DMAP_binding;
DR Pfam; PF00066; Notch;
DR FFAS; 424816; Fold and function assignment.
DR TVPC; NM_024312; Homologs in PDB, JCSG and SG center.
DR OVP; NM_024312; Ortholog view popup.
DR TPM; NM_024312; Target PDB monitor.
DR FSS; NM_024312; Target function coverage.
PROPERTY Residues: 1256 aa
Molecule Weight: 143614.49 Dalton
Isoelectric Point: 6.74
Extinction Coefficient: 144620
Gravy Index: -.45
Number of Met residues: 27
Percentage of Met residues: 2.15 %
Number of Cys residues: 22
Percentage of Cys residues: 1.75 %
SEQUENCE amino acids 1256 aa
>NM_024312 NM_024312 AB1079_H09 Homo sapiens N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase, alpha and beta subuni
MLFKLLQRQTYTCLSHRYGLYVCFLGVVVTIVSAFQFGEVVLEWSRDQYHVLFDSYRDNI
AGKSFQNRLCLPMPIDVVYTWVNGTDLELLKELQQVREQMEEEQKAMREILGKNTTEPTK
KSEKQLECLLTHCIKVPMLVLDPALPANITLKDLPSLYPSFHSASDIFNVAKPKNPSTNV
SVVVFDSTKDVEDAHSGLLKGNSRQTVWRGYLTTDKEVPGLVLMQDLAFLSGFPPTFKET
NQLKTKLPENLSSKVKLLQLYSEASVALLKLNNPKDFQELNKQTKKNMTIDGKELTISPA
YLLWDLSAISQSKQDEDISASRFEDNEELRYSLRSIERHAPWVRNIFIVTNGQIPSWLNL
DNPRVTIVTHQDVFRNLSHLPTFSSPAIESHIHRIEGLSQKFIYLNDDVMFGKDVWPDDF
YSHSKGQKVYLTWPVPNCAEGCPGSWIKDGYCDKACNNSACDWDGGDCSGNSGGSRYIAG
GGGTGSIGVGQPWQFGGGINSVSYCNQGCANSWLADKFCDQACNVLSCGFDAGDCGQDHF
HELYKVILLPNQTHYIIPKGECLPYFSFAEVAKRGVEGAYSDNPIIRHASIANKWKTIHL
IMHSGMNATTIHFNLTFQNTNDEEFKMQITVEVDTREGPKLNSTAQKGYENLVSPITLLP
EAEILFEDIPKEKRFPKFKRHDVNSTRRAQEEVKIPLVNISLLPKDAQLSLNTLDLQLEH
GDITLKGYNLSKSALLRSFLMNSQHAKIKNQAIITDETNDSLVAPQEKQVHKSILPNSLG
VSERLQRLTFPAVSVKVNGHDQGQNPPLDLETTARFRVETHTQKTIGGNVTKEKPPSLIV
PLESQMTKEKKITGKEKENSRMEENAENHIGVTEVLLGRKLQHYTDSYLGFLPWEKKKYF
QDLLDEEESLKTQLAYFTDSKNTGRQLKDTFADSLRYVNKILNSKFGFTSRKVPAHMPHM
IDRIVMQELQDMFPEEFDKTSFHKVRHSEDMQFAFSYFYYLMSAVQPLNISQVFDEVDTD
QSGVLSDREIRTLATRIHELPLSLQDLTGLEHMLINCSKMLPADITQLNNIPPTQESYYD
PNLPPVTKSLVTNCKPVTDKIHKAYKDKNKYRFEIMGEEEIAFKMIRTNVSHVVGQLDDI
RKNPRKFVCLNDNIDHNHKDAQTVKAVLRDFYESMFPIPSQFELPREYRNRFLHMHELQE
WRAYRDKLKFWTHCVLATLIMFTIFSFFAEQLIALKRKIFPRRRIHKEASPNRIRV

CDS cDNA 3771 bp
  1 atgctgttca agctcctgca gagacagacc tatacctgcc tgtcccacag gtatgggctc  60
 61 tacgtgtgct tcttgggcgt cgttgtcacc atcgtctccg ccttccagtt cggagaggtg  120
 121 gttctggaat ggagccgaga tcaataccat gttttgtttg attcctatag agacaatatt  180
 181 gctggaaagt cctttcagaa tcggctttgt ctgcccatgc cgattgacgt tgtttacacc  240
 241 tgggtgaatg gcacagatct tgaactactg aaggaactac agcaggtcag agaacagatg  300
 301 gaggaggagc agaaagcaat gagagaaatc cttgggaaaa acacaacgga acctactaag  360
 361 aagagtgaga agcagttaga gtgtttgcta acacactgca ttaaggtgcc aatgcttgtc  420
 421 ctggacccag ccctgccagc caacatcacc ctgaaggacc tgccatctct ttatccttct  480
 481 tttcattctg ccagtgacat tttcaatgtt gcaaaaccaa aaaacccttc taccaatgtc  540
 541 tcagttgttg tttttgacag tactaaggat gttgaagatg cccactctgg actgcttaaa  600
 601 ggaaatagca gacagacagt atggaggggc tacttgacaa cagataaaga agtccctgga  660
 661 ttagtgctaa tgcaagattt ggctttcctg agtggatttc caccaacatt caaggaaaca  720
 721 aatcaactaa aaacaaaatt gccagaaaat ctttcctcta aagtcaaact gttgcagttg  780
 781 tattcagagg ccagtgtagc gcttctaaaa ctgaataacc ccaaggattt tcaagaattg  840
 841 aataagcaaa ctaagaagaa catgaccatt gatggaaaag aactgaccat aagtcctgca  900
 901 tatttattat gggatctgag cgccatcagc cagtctaagc aggatgaaga catctctgcc  960
 961 agtcgttttg aagataacga agaactgagg tactcattgc gatctatcga gaggcatgca 1020
1021 ccatgggttc ggaatatttt cattgtcacc aacgggcaga ttccatcctg gctgaacctt 1080
1081 gacaatcctc gagtgacaat agtaacacac caggatgttt ttcgaaattt gagccacttg 1140
1141 cctaccttta gttcacctgc tattgaaagt cacattcatc gcatcgaagg gctgtcccag 1200
1201 aagtttattt acctaaatga tgatgtcatg tttgggaagg atgtctggcc agatgatttt 1260
1261 tacagtcact ccaaaggcca gaaggtttat ttgacatggc ctgtgccaaa ctgtgccgag 1320
1321 ggctgcccag gttcctggat taaggatggc tattgtgaca aggcttgtaa taattcagcc 1380
1381 tgcgattggg atggtgggga ttgctctgga aacagtggag ggagtcgcta tattgcagga 1440
1441 ggtggaggta ctgggagtat tggagttgga cagccctggc agtttggtgg aggaataaac 1500
1501 agtgtctctt actgtaatca gggatgtgcg aattcctggc tcgctgataa gttctgtgac 1560
1561 caagcatgca atgtcttgtc ctgtgggttt gatgctggcg actgtgggca agatcatttt 1620
1621 catgaattgt ataaagtgat ccttctccca aaccagactc actatattat tccaaaaggt 1680
1681 gaatgcctgc cttatttcag ctttgcagaa gtagccaaaa gaggagttga aggtgcctat 1740
1741 agtgacaatc caataattcg acatgcttct attgccaaca agtggaaaac catccacctc 1800
1801 ataatgcaca gtggaatgaa tgccaccaca atacatttta atctcacgtt tcaaaataca 1860
1861 aacgatgaag agttcaaaat gcagataaca gtggaggtgg acacaaggga gggaccaaaa 1920
1921 ctgaattcta cagcccagaa gggttacgaa aatttagtta gtcccataac acttcttcca 1980
1981 gaggcggaaa tcctttttga ggatattccc aaagaaaaac gcttcccgaa gtttaagaga 2040
2041 catgatgtta actcaacaag gagagcccag gaagaggtga aaattcccct ggtaaatatt 2100
2101 tcactccttc caaaagacgc ccagttgagt ctcaatacct tggatttgca actggaacat 2160
2161 ggagacatca ctttgaaagg atacaatttg tccaagtcag ccttgctgag atcatttctg 2220
2221 atgaactcac agcatgctaa aataaaaaat caagctataa taacagatga aacaaatgac 2280
2281 agtttggtgg ctccacagga aaaacaggtt cataaaagca tcttgccaaa cagcttagga 2340
2341 gtgtctgaaa gattgcagag gttgactttt cctgcagtga gtgtaaaagt gaatggtcat 2400
2401 gaccagggtc agaatccacc cctggacttg gagaccacag caagatttag agtggaaact 2460
2461 cacacccaaa aaaccatagg cggaaatgtg acaaaagaaa agcccccatc tctgattgtt 2520
2521 ccactggaaa gccagatgac aaaagaaaag aaaatcacag ggaaagaaaa agagaacagt 2580
2581 agaatggagg aaaatgctga aaatcacata ggcgttactg aagtgttact tggaagaaag 2640
2641 ctgcagcatt acacagatag ttacttgggc tttttgccat gggagaaaaa aaagtatttc 2700
2701 caagatcttc tcgacgaaga agagtcattg aagacacaat tggcatactt cactgatagc 2760
2761 aaaaatactg ggaggcaact aaaagataca tttgcagatt ccctcagata tgtaaataaa 2820
2821 attctaaata gcaagtttgg attcacatcg cggaaagtcc ctgctcacat gcctcacatg 2880
2881 attgaccgga ttgttatgca agaactgcaa gatatgttcc ctgaagaatt tgacaagacg 2940
2941 tcatttcaca aagtgcgcca ttctgaggat atgcagtttg ccttctctta tttttattat 3000
3001 ctcatgagtg cagtgcagcc actgaatata tctcaagtct ttgatgaagt tgatacagat 3060
3061 caatctggtg tcttgtctga cagagaaatc cgaacactgg ctaccagaat tcacgaactg 3120
3121 ccgttaagtt tgcaggattt gacaggtctg gaacacatgc taataaattg ctcaaaaatg 3180
3181 cttcctgctg atatcacgca gctaaataat attccaccaa ctcaggaatc ctactatgat 3240
3241 cccaacctgc caccggtcac taaaagtcta gtaacaaact gtaaaccagt aactgacaaa 3300
3301 atccacaaag catataagga caaaaacaaa tataggtttg aaatcatggg agaagaagaa 3360
3361 atcgctttta aaatgattcg taccaacgtt tctcatgtgg ttggccagtt ggatgacata 3420
3421 agaaaaaacc ctaggaagtt tgtttgcctg aatgacaaca ttgaccacaa tcataaagat 3480
3481 gctcagacag tgaaggctgt tctcagggac ttctatgaat ccatgttccc cataccttcc 3540
3541 caatttgaac tgccaagaga gtatcgaaac cgtttccttc atatgcatga gctgcaggaa 3600
3601 tggagggctt atcgagacaa attgaagttt tggacccatt gtgtactagc aacattgatt 3660
3661 atgtttacta tattctcatt ttttgctgag cagttaattg cacttaagcg gaagatattt 3720
3721 cccagaagga ggatacacaa agaagctagt cccaatcgaa tcagagtata g 3771
Target constructs
Download sequence in PIR or FASTA format
Chemical properties of sequence with tag

Notes

The start codon is a ATG/Methionine in most of sequences, but the GTG/V, TTG/L, CTG/I can be the start codons in some cases as expressing in E.coli. The start codon warning is labelled by RED color in sequence(sample: 10174951).

Protein sequence information contains the annotation contents from both of JCSG and SWISS-PROT. The SWISS-PROT/TrEMBL annotation is accessed from SWALL(SPTR) on the EBI SRS server. PDB homologes show both identical and highly similar proteins with released date and protein function.


Contact Webmaster JCSG Menu